Algemene voorwaarden:

 

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 - Algemene bepalingen
 • Artikel 2 - Prijs
 • Artikel 3 - Aanbod
 • Artikel 4 - Online aankopen
 • Artikel 5 - Levering en uitvoering van de overeenkomst
 • Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8 - Herroepingsrecht
 • Artikel 9 - Garantie
 • Artikel 10 - Klantendienst
 • Artikel 11 - Sancties voor niet-betaling
 • Artikel 12 - Privacy
 • Artikel 13 - Gebruik van cookies
 • Artikel 14 -Aantasting geldigheid - niet-verzaking
 • Artikel 15 - Wijziging voorwaarden
 • Artikel 16 - Bewijs
 • Artikel 17 - Toepasselijk recht - geschillen

 

Ondernemingsgegevens 


LEROYDESIGN

Lange lozannastraat 142

2018 Antwerpen

info@leroydesign.be
0485/078.204

BE0756854079

 


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van LEROYDESIGN, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Lange lozannastraat 142; 2018 Antwerpen, BTW BE0756854079, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van […] moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door LEROYDESIGN aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Bestellingen die op maat aangevraagd worden krijgen telkens per mail hun persoonlijke berekening en factuur toegestuurd.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: AanbodHet aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door LEROYDESIGN. LEROYDESIGN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.  ( info@leroydesign.be)

 


Artikel 4: Online aankopen

 

Elk vermeld product op de webshop kan in winkelmand geplaatst worden om over te gaan tot verkoop. Wanneer de klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden (bij vooraf overmaken ) is de verkoop bindend. Bij alle andere betaalopties is de verkoop bindend na ontvangst van betaling. Uw sneakers worden dan besteld en meteen na ontvangst gepersonaliseerd zoals zichtbaar op de foto’s of zoals de gevraagde specificaties van de klant. Dit heeft een levertermijn van 2 - 3 weken. De klant ontvangt een mail met trackingcode. 


De Klant
kan veilig online betalen met: 

 • Bankkaart ; Bancontact / Ideal / QR code 
 • via kredietkaart ; Visa / Mastercard / Amex
 • via overschrijving op rekeningnummer BE21 3632 1896 4103. ( vooraf overmaken )
 • Via paypal 
 • Via SOFORT banking

In geval van vooraf overmaken zonder u betaling te voltooien rekenen wij een administratieve kost aan van 25 euro. U heeft de tijd om binnen 7 dagen deze order te annuleren. Is er geen annulatie doorgegeven zijn wij gerechtigd dit door te geven aan een incassobureau. 

LEROYDESIGN is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

De overeenkomt komt tot stand wanneer de klant elektronisch betaald. 

LEROYDESIGN treft passende en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige wegomgeving.

 

Alle bestellingen worden geleverd via Bpost en hebben een levertermijn van 2 - 3 weken.

Alle bestellingen die geleverd worden in België worden gratis verzonden.

Voor internationale zendingen word een extra leverkost aangerekend. Deze kost is zichtbaar in je winkelmand. 

 

Voor een persoonlijk design dient de klant na bespreking per mail, eerst zijn factuur voor dit design te betalen. Dit is een bedrag van 50 EUR. 

Na het ontvangen van deze betaling is de klant dan ook verplicht dit design te laten uitvoeren door LEROYDESIGN en mag deze in GEEN ENKEL GEVAL laten uitvoeren door een andere artiest. 

De klant mag wel beslissen om na dit design niet verder te gaan maar verliest dan zijn voorschot van 50 EUR.

Indien de klant toch beslist naar een andere artiest te gaan, heeft LEROYDESIGN hier auteursrecht op en kan LEROYDESIGN een boete aanrekenen bij de consument van 250 - 1000 EUR afhankelijk van het design. 

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Polen, Verenigde staten, Canada, Korea, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Maleisië, Indonesië, Singapore.

Er kunnen extra landen toegevoegd worden voor levering na contact met de klantendienst. ( info@leroydesign.be )

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

Dit uitzonderlijk als het product (air forces of Jordans,… ) niet op stock is en moet besteld worden.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan LEROYDESIGN.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de LEROYDESIGN was geboden. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van LEROYDESIGN. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van LEROYDESIGN te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Dit is bvb de sneakers binnenshuis passen en dus niet buiten gedragen te hebben.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 
 3. De consument staat in voor alle kosten van verzending binnen een retouraanvraag. 
 4. In geval van schade op het product ; dit zijn vlekken, morsen, vuil achterlaten of krassen word er een schadevergoeding aangerekend van minimaal het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs. Indien de klant dit weigert, kan LEROYDESIGN een retour weigeren. 

 

 

 

 

Artikel 8: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij LEROYDESIGN.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van ontvangst van de goederen.

 

a) in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd : "van de sluiting van de overeenkomst voor een digitaal design"; 

 

b) voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt."; 

 

c) voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt."; 

 

d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt."; 

 

e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.". 

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant via mail of via telefoon LEROYDESIGN, info@leroydesign.be of 0485/078.204 op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Dit modelformulier kan worden gemaild naar de klant indien nodig.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan LEROYDESIGN heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan LEROYDESIGN of aan KELLY LEROY Heistraat 330, 2610 Wilrijk.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 
Alle andere kosten betrekkend bij de retour komen ook voor de rekening van de klant. 

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt LEROYDESIGN zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

 

In geval van schade op het product ; dit zijn vlekken, morsen, vuil achterlaten of krassen word er een schadevergoeding aangerekend van minimaal het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs. De inkoopprijs van sneakers zijn 110 euro en de inkoopprijs van het materiaal word hiervoor ook aangerekend. 

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

 

"Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal LEROYDESIGN alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat LEROYDESIGN op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan LEROYDESIGN wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door LEROYDESIGN geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

LEROYDESIGN betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

 

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst. ( custom sneakers die op maat gemaakt worden )

 

 • Producten die volgens de specificaties van de klant gemaakt zijn. Dit zijn sneakers die op maat gemaakt worden. Producten die op de webshop aangekocht zijn met vraag voor extra aanpassingen of dus extra specificaties gelden ook onder deze voorwaarden; zoals bvb de initialen van de klant of een naam. Dit kunnen ook extra kleuren zijn of extra tekeningen.

 

 • In geval van schade op het product ; dit zijn vlekken, morsen, vuil achterlaten of krassen word er een schadevergoeding aangerekend van minimaal het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs. 

 

 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. Digitaal design);

 

 • Een verzending zonder track en trace; deze verzending word door de klant gekozen en is niet verzekerd indien het pakket verloren geraakt.

 

 

Artikel 9: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de LEROYDESIGN klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan LEROYDESIGN.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant LEROYDESIGN zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de algemene voorwaarden voor zorg voor het product, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

De klant heeft dus niet recht op een omruiling en kan in geen enkel geval zijn geld terugvragen. 

 

Artikel 10: Klantendienst 


De klantendienst van LEROYDESIGN is bereikbaar op het telefoonnummer +32485078204, via e-mail of op info@leroydesign.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover LEROYDESIGN beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt LEROYDESIGN zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 12: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, LEROYDESIGN respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven of reclame en / of marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan LEROYDESIGN ( info @leroydesign.be ), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot LEROYDESIGN , info@leroydesign.be.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, LEROYDESIGN heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
LEROYDESIGN houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@leroydesign.be.

 

Artikel 13: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door LEROYDESIGN om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 15: Wijziging voorwaarden 


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van LERYDESIGN. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 16: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).